เสียงจากผู้ใช้บริการจริง

VDO เก็บรวบรวมบรรยากาศและความประทับใจที่มีต่อบริการของเอพลัสเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์พักฟื้นคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เนอสเซอรี่ดูแลผู้สูงอายุ