เกี่ยวกับ A PLUS NURSING HOME ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์พักฟื้นคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงวัย 

บ้านพักคนชรา เนอสซิ่งโฮม

เอพลัสเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ

เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและคนชรา

ที่ต้องการสร้างมาตรฐานและยกระดับการดูแลผู้สูงอายุและคนชราให้เกิดการยอมรับในสังคม ด้วยความเชื่อมั่นในทีมงานเนอสซิ่งโฮม ที่เน้นการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในระดับราคาที่เหมาะสม บริการที่น่าประทับใจ

และมีสาขาให้บริการ คือ 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนขึ้นและต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
 

มาตรฐานของเรา 

☑ ด้านการให้บริการ
☑ ด้านความสะอาด
☑ ด้านสถานที่
☑ ด้านราคา
☑ ด้านความชำนาญ
☑ ด้านความสะดวกสบาย
☑ ด้านอาหารและยา
☑ ด้านความปลอดภัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม